Kontakt

WOJSKOWE STOWARZYSZENIE TENISOWE GARNIZONU WARSZAWA „RETURN”
WARSZAWA (obecnie następuje zmiana adresu pocztowego i siedziby Stowarzyszenia, zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub na adres poczty elektronicznej). 
Regon: 140609037
NIP: 525-23-67-961
Nr KRS: 0000250398 (Sąd rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS).
Rachunek bankowy: Bank PKO S.A. VI Oddział Gospodarczy w Warszawie ul. Brechta 3.
85 1240 1082 1111 0010 1059 7265

e-mail: wstreturn@wp.pl

TELEFONY:

PREZES – Jan Klejszmit
kom: 604-487-070
WICEPREZES – Marek Królikowski
kom: 601-398-924
SEKRETARZ – Józef Kowalczyk
kom: 609-881-546
GŁÓWNY KSIĘGOWY – Janusz Guzek
261-839-063
kom: 723-695-606