X Otwarty Turniej Tenisowy NOCNE MARKI – 2015

AAA1W nocy 24/25 kwietnia 2015 r. na kortach  w Miedzeszynie odbył dzie-siąty nocny turniej tenisowy NOCNE MARKI pod hasłem SENIOR-TENI-SISTA Z ŻYCIA KORZYSTA. W tur-nieju udział wzieli członkowie i sym-patycy Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowgo Garnizonu Warszawa RETURN, którzy rozegrali, w trzech grupach, 30 meczów tenisowych. Tegoroczne nocne spotkanie gości   i tenisistów naszego Stowarzyszenia uświetniły uroczystości ,,okrągłych” rocznic urodzinowych kolegów: Ryszarda Borskie-go, Stanisława Ćwika, Witolda Wojciechowicza i Marka Królikowskiego. W imieniu Pre-zesa Stowarzyszenia gen. dyw. Jana Klejszmita oraz uczestników spotkania jubilatom serdeczne życzenia urodzinowe złożył oraz wręczył okolicznościowe ,,certyfikaty” kol. płk prof. dr. hab. Krzysztof Klukowski. Jubilaci, dziękując za życzenia i upominki oraz udział i pomoc przy organizacji imprezy, przekazali uczestnikom spotkania pamiątkowe medale.

   Wszystkie spotkania rozegrano w atmosferze zdrowej sportowej rywalizacji i posza-nowania zasad fair play. Zawody były też okazją do miłych spotkań koleżeńskich gości   i uczestników turnieju.

Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych ,,okrągłych” urodzinowych rocznic w dobrym zdrowiu.

Do zobaczenia na XI turnieju NOCNE MARKI – 2016

Serwis fotograficzny >>>

Zapraszamy do naszej galerii: 

- lata 2002 – 2009 >>>  

- lata następne >>>