XI Otwarty Turniej Tenisowy ,,NOCNE MARKI – 2016”

aaa_0006      W nocy 8/9 kwietnia 2016 r. na Kortach Miedzeszyn odbył się XI turniej tenisowy NOCNE MARKI pod hasłem SENIOR TENISISTA  Z ŻYCIA KORZY- STA. W tym nocnym sportowym spotkaniu uczestniczyli sympa-tycy i członkowie Stowarzysze-nia oraz zaproszeni goście. Do zawodów przystąpiło 32 zawod-ników, którzy w składzie 16 par deblowych rozegrali 38 meczów tenisowych. W wyniku rozgrywek pierwsze pięć miejsc zajęły następujące pary:

  1. Adrian OSAK – Łukasz UHMA.
  2. Marek ANTISZKO – Jerzy KARASIŃSKI.
  3. Krzysztof KLUKOWSKI – Andrzej WIT.
  4. Małgorzata FRYDRYCH – Anna ŚLIWIŃSKA.
  5. Józef WYSOCKI – Krzysztof WYSOCKI.

      Pozostali uczestnicy zajęli kolejne, ale nie mniej eksponowane, punktowane      i nagradzane miejsca. Wszystkim zawodnikom serdecznie dziękujemy za udział w zawodach gratulując osiągniętych wyników oraz wytrwałości i wyśmienitej kondycji fizycznej. Turniej rozegrano w atmosferze zdrowej sportowej rywalizacji i posza-nowania zasad fair play. Była to też dobra okazja do miłych spotkań koleżeńskich gości i uczestników turnieju.

      Zawody zorganizowano siłami Stowarzyszenia RETURN, przy wsparciu Wojskowej Federacji Sportu i wykorzystaniu dotacji finansowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Do zobaczenia na XII turnieju NOCNE MARKI – 2017 Czytaj dalej