TURNIEJ NOWOROCZNY ,,RETURN”

IMG_2334Członkowie Wojskowego Stowarzy-szenia Tenisowego Garnizonu War-szawa RETURN przywitali nowy rok na sportowo, rozgrywając 9 stycznia, na kortach WAT, noworoczny deblo-wy turniej tenisowy. Zawody roze-grano w dwóch grupach. W grupie I zwyciężyli kol. Jan Gawęda i Dariusz Dawidziuk; kolejne miejsca zajęli: Łukasz Uhma i Karolina Czarkowska oraz Janusz Guzek i Janusz Markut. W grupie II zwyciężył zespół Krzysztof Klukowski i Andrzej Wit; na dalszych pozycjach uplasowały się pary: Józef Kowalczyk i Ryszard Piwoński oraz Ryszard Borski i Marek Królikowski (Ryszard Sala). Turniej zakończono spotkaniem towarzyskim przy zimowym grillu. W trakcie spotkania Prezes Stowarzyszenia, kol. Jan Klejszmit, dziękując organi-zatorom, zawodnikom i gościom za udział w zawodach, wręczył obecnym okoliczno-ściowe statuetki oraz życzył wszystkim wielu wspaniałych sukcesów w 2016 roku, szczególnie tych sportowych. Czytaj dalej