LXI Turniej Tenisa Par Kadry WP KRAKÓW-2015

     W dniach 04-06.09.2015 r. drużyna garnizonu Warszawa, reprezentowana przez kolegów z Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowego Garnizonu Warszawa RETURN, uczestniczyła w ,, LXI Turnieju Tenisa Par Kardy WP KRAKÓW-2015″. W tym roku było to już czwarte spotkanie tenisistów wojskowych z zaprzyjaźnionych garnizonów. Tym razem spotkanie zorganizowała 3 Regionalna Baza Logistyczna we współpracy z Woj-skowym Towarzystwem Tenisowym z Krakowa i Wojskowym Klubem Sportowym WAWEL. Po całodniowych zmaganiach sportowych, zwyciężyła drużyna z Krakowa, kolejne miejsca zajęły reprezentacje Wrocławia, Bydgoszczy, Poznania i Warszawy.       Nasi reprezentanci, pomimo  zaangażowania, sportowego wysiłku i woli zwycięstwa  – nie sprostali rywalom. Szkoda, chociaż z drugiej strony należy zauważyć, że w sporcie amatorskim, w równym stopniu co formalne wyniki, liczą się: zaangażowanie, czynne postawy wobec sportu, aktywność fizyczna,  zdrowy tryb życia i wypoczynku oraz to ,,aby nam się chciało chcieć …”. Poza tym zawsze można powiedzieć ,,zwyciężył tenis”.  

     Według zgodnej opinii uczestników spotkania  turniej był wzorowo zorganizowa-ny i dobrze zabezpieczony, a sportowa rywalizacja dostarczyła  zawodnikom  i gościom wiele  wspaniałych wrażeń.

 Za zorganizowanie sympatycznej imprezy kolegom z Krakowa serdecznie dziękujemy. Czytaj dalej

Dziesiąta rocznica powstania Stowarzyszenia

IMG_0706   Wojskowe Stowarzyszenie Teniso-we Garnizonu Warszawa RETURN ma już 10 lat. Nasze Stowarzyszenie powstało 2 września 2005 r., kiedy to   22 członków-założycieli z garni-zonu warszawskiego powołało Komi-tet Założycielski. Dzięki działaniu tego Komitetu, już 6 lutego 2006 r., Stowarzyszeniu nadano osobowość prawną.

   Od powstania Stowarzyszenie prowadzi ożywioną działalność sportową i organiza-cyjną. W latach 2005 – 2015 zorganizowało lub współorganizowało około 40 różnego rodzaju zawodów tenisowych, w tym: 12 turniejów kadry WP z udziałem tenisistów wojskowych z Bydgoszczy, Krakowa, Poznania i Wrocławia, 10 turniejów ,,Nocne Marki”, 11 okazjonalnych koleżeńskich spotkań tenisowych, a także uczestniczyło  w 49 turniejach wyjazdowych oraz 5-krotnie wzięło udział w ,,Święcie Sportu WAT”. Obecnie Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i członkiem Wojskowej Federacji Sportu, a na podstawie podpisanych porozumień, ściśle współpracuje z Dowództwem Garnizonu Warszawa i Wojskową Akademią Techniczną. Codzienna działalność organizacyjna WST GW ,,RETURN” jest ukierunkowana na zapewnienie członkom możliwości gry w tenisa oraz na realizację zadań wynikających z jego statutu.

   Dziesiątą rocznicę powstania Stowarzyszenia uczczono na sportowo. Z tej okazji 19 września br., na kortach Wojskowej Akademii Technicznej   rozegrano turniej tenisowy X LAT RETURN 2015 CUP. W zawodach udział wzięło 14 par tenisowych złożonych      z członków i sympatyków Stowarzyszenia. W trakcie turnieju mieliśmy zaszczyt po-dejmować grupę specjalnych gości z Rektorem-Komendantem WAT gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmuntem Mierczykiem, który uczestniczył w ceremonii otwarcia i zamknię-cia turnieju, a także wręczył uczestnikom pamiątkowe medale. Czytaj dalej