LX Turniej Tenisowy Kadry WP WARSZAWA – 2015

wat   W dniach 20-21.06.2015 r. na kor-tach WAT odbyło się kolejne  spot-kanie tenisistów wojskowych. W za-wodach uczestniczyły  reperzenta-cje  Krakowa, Poznania i Warszawy, a ponadto członkowie naszego Sto-warzyszenia i ich rodziny, sympatycy gry w tenisa z Warszawy oraz zapro-szeni goście. W tym roku, pod hasła-mi aktywizacji osób starszych (50+), rodzinnego uprawiania amatorskiej gry w tenisa, popularyzacji tenisa i inte-gracji pokoleniowej w środowisku tenisistów wojskowych i ich rodzin, w ciągu dwóch dni, rozegrano ,,LX Turniej Tenisowy Kadry Wojska Polskiego WARSZAWA-2015”, ,,II Turniej Rodzinny FAMILY CUP – 2015” oraz turniej dla zaproszonych gości.

Czytaj dalej

LIX Deblowy Puchar WP w Tenisie Ziemnym POZNAŃ – 2015

IMG_7194   W dniu 30.05.2015 r.  reprezenta-cja Wojskowego Stowarzyszenia Te-nisowego Garnizonu Warszawa, uczestniczyła w Poznaniu  w ,, LIX Deblowym Pucharze  WP    w Teni-sie Ziemnym POZNAŃ – 2015″. Tym razem, w wyniku sportowej rywaliza-cji zwycięstwo wywalczyła reprezen-tacja gospodarzy, kolejne miejsca zajęły reprezentacje Bydgoszczy, Wrocławia, Krakowa i Warszawy.

Kolegom z Poznania serdecznie dziękujemy za gościnność i sprawnie przeprowadzone zawody.

Czytaj dalej

LVIII Turniej Tenisa Par WROCŁAW – 2015

DSC_0200   W dniu 28.03.2015 r. reprezenta-cja naszego Stowarzyszenia wzięła udział w ,,LVIII Turnieju Tenisa Par WROCŁAW – 2015″. Oprócz gospo-darzy i drużyny warszawskiej w za-wodach uczestniczyli koledzy z Byd-goszczy, Krakowa i Poznania.

   Po jednodniowych zmaganiach sportowych, podobnie jak w ubieg-łym roku, zwyciężyła drużyna z gar-nizonu krakowskiego, kolejne miejsca zajęły reprezentacje Bydgoszczy, Wrocławia, Poznania i Warszawy.

  Spotkanie zorganizowała 4 Regionalna Baza Logistyczna we współpracy z Wojsko-wym Towarzystwem Tenisowym z Wrocławia.

Kolegom z Wrocławia dziękujemy za dobrze zorganizowane i sprawnie przeprowadzone zawody.

Czytaj dalej