X Otwarty Turniej Tenisowy NOCNE MARKI – 2015

AAA1W nocy 24/25 kwietnia 2015 r. na kortach  w Miedzeszynie odbył dzie-siąty nocny turniej tenisowy NOCNE MARKI pod hasłem SENIOR-TENI-SISTA Z ŻYCIA KORZYSTA. W tur-nieju udział wzieli członkowie i sym-patycy Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowgo Garnizonu Warszawa RETURN, którzy rozegrali, w trzech grupach, 30 meczów tenisowych. Tegoroczne nocne spotkanie gości   i tenisistów naszego Stowarzyszenia uświetniły uroczystości ,,okrągłych” rocznic urodzinowych kolegów: Ryszarda Borskie-go, Stanisława Ćwika, Witolda Wojciechowicza i Marka Królikowskiego. W imieniu Pre-zesa Stowarzyszenia gen. dyw. Jana Klejszmita oraz uczestników spotkania jubilatom serdeczne życzenia urodzinowe złożył oraz wręczył okolicznościowe ,,certyfikaty” kol. płk prof. dr. hab. Krzysztof Klukowski. Jubilaci, dziękując za życzenia i upominki oraz udział i pomoc przy organizacji imprezy, przekazali uczestnikom spotkania pamiątkowe medale.

   Wszystkie spotkania rozegrano w atmosferze zdrowej sportowej rywalizacji i posza-nowania zasad fair play. Zawody były też okazją do miłych spotkań koleżeńskich gości   i uczestników turnieju.

Jubilatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych ,,okrągłych” urodzinowych rocznic w dobrym zdrowiu.

Do zobaczenia na XI turnieju NOCNE MARKI – 2016

Czytaj dalej

Walne Zebranie WSTGW ,,RETURN”

   Zgodnie ze statutem  26 marca 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowego Garnizonu Warszawa RETURN. W trakcie zebrania podsumowano działalność Stowarzyszenia w 2014 roku oraz określono za-sadnicze kierunki działalności programowej i finansowej na 2015 rok.

   Na podstawie wniosków wynikających z działalności Stowarzyszenia w ubiegłych la-tach, a także oceny obecnych możliwości przyjęto, że głównym zadaniem WSTGW RETURN w 2015 roku będzie

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,  inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć na rzecz kształtowania potrzeb systematycznej aktywności fizycznej  oraz świadomych zachowań i nawyków prozdrowotnych zwłaszcza w grupie osób starszych  i w rodzinie w środowisku wojskowym i cywilnym  Garnizonu Warszawa.

Czytaj dalej

Tenisowy Turniej Noworoczny ,,RETURN”

images[9]W sobotę 10 stycznia 2015 roku, zgodnie z rocznym pro-gramem zasadniczych przedsięwzięć Stowarzyszenia na 2015 r., na kortach tenisowych  Wojskowej Akademii Tech-nicznej rozegrany został  ,,Tenisowy Turniej Noworoczny RETURN”. Nowy Rok na sportowo powitało osiemnastu członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia, którzy w sumie, w godz. 08.00 – 13.00, w przyjacielskiej atmosfe-rze rozegrali 16 deblowych meczów tenisowych.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rozgrywek >>>

Czytaj dalej

X Tenisowe Spotkanie Koleżeńskie SAJAŁU 175 CAP

IMG_7181.JPGW dniu 20.10.2014 roku na kortach tenisowych WAT odbyło się ,,X Tenisowe Spotkanie Koleżeńskie SAJAŁU 175 CUP” zorganizowane przez kolegów: Janusza Guzka, Saturnina Przybylskiego i Łukasza Uhmy, którzy w ten sposób uczcili swoje ,,okrągłe” rocznice urodzin. Była to wyjątkowo sympatyczna impreza, a zarazem dobra okazja do przyjacielskiego i sportowego spotkania, z którego wspomnienia oraz wyniki ostrej rywalizacji na kortach długo pozostaną w pamięci  jego uczestników. Uczestnicy imprezy złożyli Jubilatom życzenia urodzinowe oraz wręczyli okolicznościowe upominki. Jubilaci, dziękując za życzenia i upominki przekazali uczestnikom spotkania pamiątkowe statuetki.

 Spotkanie zakończyło się urodzinowym obiadem, który uatrakcyjnił kol. Jerzy Łosowski przedstawiając uczestnikom okolicznościową prezentację o najciekawszych chwilach   w historii WSTGW RETURN.

Gratulujemy Jubilatom i życzymy im wszystkiego najlepszego w niespiesznym dochodzeniu do kolejnych ,,okrągłych” rocznic urodzin.

Czytaj dalej