Zakończenie roku w RETURN

SAM_1021  W dniu 15 grudnia, na terenie WAT, odbyło się zebranie programo-we członków Stowarzyszenia po-święcone podsumowaniu działalno-ści w 2014 r. oraz przyjęciu propozy-cji planu działalności programowej    i finansowej na 2015 r. Działalność programową podsumował Sekretarz Stowarzyszania płk Jerzy Łosowski, finansową Księgowy Stowarzysze-nia   płk Janusz Guzek, a propozycję planu na 2015 r. przedstawił Wiceprezes Zarządu płk Marek Królikowski. Zarówno spra-wozdania jak i propozycje działalności na 2015 r., po krótkiej dyskusji, zostały jedno-myślnie przyjęte przez zebranych. Czytaj dalej

LVII Turniej Tenisa Par Kadry WP BYDGOSZCZ-2014

   W dniach 21-23 listopada 2014 r. reprezentacja garnizonu Warszawa, złożona           z członków Stowarzyszenia i  studentów z Wojskowej Akademii Technicznej, uczestni-czyła ,,LVII Turnieju Tenisa Par Kadry WP BYDGOSZCZ-2014”. W tym roku było to już ostanie, piąte spotkanie wojskowych miłośników tenisa. Czytaj dalej