55 Turniej Tenisowy Kadry WP ,,Warszawa – 2014”

SAMSUNG DIGITAL CAMERAW dniach 4 – 6 lipca 2014 r. na kor-tach Wojskowej Akademii Technicz-nej odbył się coroczny 55. Turniej Tenisowy Kadry Wojska Polskie-go ,,Warszawa-2014”. Zawody ho-norowym patronatem objęli Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk i Dowódca Garnizonu Warszawa gen. bryg. dr Wiesław Grudziński, którego na turnieju re-prezentował Szef szkolenia DGW płk Krzysztof Kseń. Czytaj dalej