LX Turniej Tenisowy Kadry WP WARSZAWA – 2015

wat   W dniach 20-21.06.2015 r. na kor-tach WAT odbyło się kolejne  spot-kanie tenisistów wojskowych. W za-wodach uczestniczyły  reperzenta-cje  Krakowa, Poznania i Warszawy, a ponadto członkowie naszego Sto-warzyszenia i ich rodziny, sympatycy gry w tenisa z Warszawy oraz zapro-szeni goście. W tym roku, pod hasła-mi aktywizacji osób starszych (50+), rodzinnego uprawiania amatorskiej gry w tenisa, popularyzacji tenisa i inte-gracji pokoleniowej w środowisku tenisistów wojskowych i ich rodzin, w ciągu dwóch dni, rozegrano ,,LX Turniej Tenisowy Kadry Wojska Polskiego WARSZAWA-2015”, ,,II Turniej Rodzinny FAMILY CUP – 2015” oraz turniej dla zaproszonych gości.

Czytaj dalej

NOCNE MARKI – 2012

Zgodnie z rocznym programem zasadniczych przedsięwzięć WSTGW ?RETURN? w dniach 30/31.03.br. w obiekcie ?KORTY MIEDZESZYN? w Warszawie odbył się WIELKANOCNY VII TURNIEJ TENISA PAR ?NOCNE MARKI – 2012?. W turnieju udział wzięli tenisiści z Akademii Wychowania Fizycznego, Dowództwa Garnizonu Warszawa, Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Śródmiejskiego Ośrodka Rekreacji ?SOLEC?, Wojskowej Akademii Technicznej oraz Wojskowego Stowarzyszenia Tenisowego Garnizonu Warszawa ?RETURN?.

Nocne Marki – komunikat końcowy 2012