O Nas

Słowo o Wojskowym Stowarzyszeniu Tenisowym Garnizonu Warszawa RETURN

       Pierwsze spotkanie grupy tenisistów, skupionych wokół Dowództwa Garnizonu Warszawa, na którym zdecydowano o utworzeniu Stowarzyszenia oraz określono ramowe zasady jego funkcjonowania, odbyło się w Warszawie 15 maja 2005 r. Formalnie Wojskowe Stowarzyszenie Tenisowe Garnizonu Warszawa „RETURN” (WST GW „RETURN”) powołano do życia 2 września 2005 r. Wówczas to 22 członków-założycieli, sympatyków tenisa związanych z garnizonem warszawskim wybrało ze swego grona Komitet Założycielski w składzie: gen. dyw. Jan Klejszmit, płk Marek Królikowski, ppłk Mirosław Doroszkiewicz, płk Jerzy Łosowski i płk dr inż. Józef Wysocki. Dzięki konsekwentnemu działaniu tego Komitetu 6 lutego 2006 r., postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy Wojskowe Stowarzyszenie Wojskowe Garnizonu Warszawa „RETURN” zostało wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, czym nadano mu osobowość prawną.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, w trakcie którego wybrano pierwsze władze Stowarzyszenia, określono kierunki działalności programowej i polityki finansowej oraz zadania Zarządu na kadencję 2006-2010, odbyło się 7 kwietnia 2006 roku. Prezesem został gen. dyw. Jan Klejszmit, ponadto do Zarządu weszli: ppłk Mirosław Doroszkiewicz, płk Marek Królikowski (Wiceprezes), płk Andrzej Lipski (Księgowy), płk Jerzy Łosowski (Sekretarz), płk dr Wiesław Raszewski oraz pan Bernard Rejniak. W wyniku dalszych działań podejmowanych przez Zarząd, WST GW „RETURN” od dnia 19 marca 2008 r. jest członkiem Wojskowej Federacji Sportu, a 28 lipca tegoż roku otrzymało status organizacji pożytku publicznego (OPP).
Władze na czas obecnej, już trzeciej czteroletniej kadencji, stanowią:
Zarząd Stowarzyszenia: Prezes – gen. dyw. Jan Klejszmit, Wiceprezes – płk Marek Królikowski, Sekretarz – płk Jerzy Łosowski, Księgowy – płk Janusz Guzek, Członek Zarządu – płk dr Saturnin Przybylski;
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia: Przewodniczący – płk dr inż. Józef Wysocki, Wiceprzewodniczący – płk prof. dr hab. Krzysztof Klukowski, Członek – płk Witold Wojciechowicz;
Sąd Koleżeński Stowarzyszenia: Przewodniczący – płk Józef Kowalczyk, Wiceprzewodniczący – mjr Piotr Niedzicki, Sekretarz – płk Ryszard Rejman, Członek – płk Janusz Markut.

      Od powstania nasze Stowarzyszenie prowadzi ożywioną działalność organizacyjną i sportową. W latach 2005-2015 zorganizowało lub współorganizowało około 40 różnego rodzaju zawodów tenisowych, w tym między innymi: 12 turniejów kadry WP z udziałem tenisistów z Bydgoszczy, Krakowa, Poznania, Wrocławia i Warszawy, 10 turniejów ,,Nocne Marki”, 11 okazjonalnych koleżeńskich spotkań tenisowych, a także wzięło udział w 49 turniejach wyjazdowych oraz 5-krotnie w ,,Święcie Sportu WAT”. Codzienna działalność organizacyjna WST GW ,,RETURN” ukierunkowana jest głównie na zapewnienie członkom możliwości gry w tenisa oraz na realizację zadań wynikających ze statutu Stowarzyszenia.

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie czynnych postaw wobec kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego trybu życia i wypoczynku przez osoby w różnym wieku, a także kształtowanie międzypokoleniowych więzi tenisistów warszawskiego środowiska wojskowego i innych zwolenników amatorskiej gry w tenisa.

        Szerzej bieżącą działalność naszego Stowarzyszenia  przedstawiamy w zakładkach ,,Aktualności”  i ,,Galerie”. Serdecznie zapraszamy.